Available courses

اطلاعات دوره

زمان ثبت نام

تا ١ شهریور ٩٨

زمان دوره

صبح ١٥ شهریور تا شب ٢٢ شهریور ٩٨

هزینه دوره

٢٤،٠٠٠،٠٠٠ ریال به ازای هر نفر (شامل هزینه‌های اقامت،‌صبحانه و ناهار)

 سهم همکاران علی‌بابا برای ثبت نام تا  ٣١ ارديبهشت

١٩،٠٠٠،٠٠٠ ریال (کسر از حقوق در ١٠ قسط)
سهم همکاران علی‌بابا برای ثبت نام از ١ خرداد
 ٢٤،٠٠٠،٠٠٠ ریال (کسر از حقوق در ١٠ قسط)

ظرفیت دوره ١٩٠ نفر می‌باشد.

امکان ثبت نام بستگان درجه یک شامل پدر،مادر، همسر، خواهر، برادر و فرزند مشابه همکاران وجود دارد.

برنامه زمان‌بندی همایش

پنج شنبه ١٤ شهریور

ورود  استقرار و  (شام)

جمعه تا یکشنبه ـ ١٥ تا ١٧ شهریور

برگزاری سه روز اول دوره (زمان شروع از٨:٣٠  صبح و زمان پایان تقریبی است،‌ هر روز شامل صبحانه و ناهار)

دوشنبه و سه شنبه ـ ١٨ و ١٩ شهریور

تمرین‌های دوره و استراحت (صبحانه)

چهارشنبه تا جمعه ـ ٢٠ تا ٢٢ شهریور

برگزاری سه روز دوم دوره (زمان شروع از ٨:٣٠ صبح و زمان پایان تقریبی است،‌ هر روز صبحانه و ناهار)

شنبه ٢٣ شهریور

خروج (صبحانه)


راهنمای ثبت نام در همایش کرمانشاه

همه‌ي راهبران واقعي، ساخته مي‌شوند، راهبر به دنيا نمي‌آيند. حتي كساني كه براي راهبري به دنيا مي‌آيند، اگر خودشان را به عنوان راهبر توسعه ندهند، با شكست مواجه خواهند شد، يعني اگر بر راهبر بودن و تمرین موثر راهبري تسلط پيدا نكنند، در راهبري شكست مي‌خورند.